Brandobry logo

Pracujemy nad tym...

Brandobry sp. z o.o.
ul. Żeńców 30, 30-734 Kraków
E biuro@brandobry.com

NIP 6793186651
REGON 383806137
KRS 0000793682
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 5000 zł